Privacyverklaring Mascha Verwoordt

Mascha Verwoordt gevestigd te Wormer KvK – nummer 74502549

Mascha Verwoordt vindt het belangrijk zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Neem voor vragen of opmerkingen over privacy contact op met Mascha Schrander via: info@maschaverwoordt.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van alle websites van Mascha Verwoordt; https://maschaverwoordt.nl en https://maschaverwoordt.nl/cursusmaken. Deze privacyverklaring is ook van kracht op informatie die je op andere wijze met Mascha Verwoordt deelt.

Welke persoonsgegevens verzamelt Mascha Verwoordt?

Mascha Verwoordt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Mascha Verwoordt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Mascha Verwoordt verwerkt:

a. Naam/ handelsnaam

b. Achternaam

c. Emailadres

d. Telefoonnummer

e. Adres

f. IP-adres

g. Aanvullende informatie die nodig is voor het uitvoeren van diensten waarvan je gebruik wil maken, zoals documenten, geluidsopnamen en video’s.

Het ontvangen van de nieuwsbrief

Als je de nieuwsbrief wilt ontvangen, verstrek je jouw voornaam en e-mailadres aan Mascha Verwoordt. Je voornaam is nodig om de nieuwsbrief te personaliseren en zonder e-mailadres kan de nieuwsbrief niet aan je verzonden worden. De gegevens worden bewaard totdat je jezelf afmeldt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt uitschrijven. Na afmelding worden jouw gegevens binnen een maand verwijderd.

Het opnemen van contact

Als je via het contactformulier op één van de websites contact opneemt met Mascha Verwoordt, geef je jouw naam, achternaam, e-mailadres en eventueel je telefoonnummer en bedrijfsnaam op. Deze gegevens zijn nodig om je een reactie te kunnen geven. Ook worden deze gegevens gebruikt om te communiceren over de dienstverlening en om diensten aan je te kunnen leveren.

De correspondentie wordt maximaal 5 jaar bewaard. Deze informatie is nodig om de dienstverlening goed aan te laten sluiten bij jou als klant en bij eerdere diensten die geleverd zijn.

Offertes, overeenkomsten en facturatie

Voor het maken van een offerte of overeenkomst heeft Mascha Verwoordt je bedrijfs- en persoonsgegevens nodig. Ook voor het versturen van een factuur zijn je (handels)naam, e-mailadres en adresgegevens nodig. Mascha Verwoordt verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte van Mascha Verwoordt. Deze gegevens worden bewaard totdat de wettelijke verjaringstermijn verstreken is. Bij het afhandelen van jouw betaling zal Mascha Verwoordt je rekeningnummer en tenaamstelling kunnen zien.

Media

Mascha Verwoordt plaatst alleen met jouw toestemming foto’s, video’s of andere gegevens van jou op de websites van Mascha Verwoordt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mascha Verwoordt deelt jouw gegevens met de volgende derden:

– WordPress

– Hosting van onze websites

– Mailservers

– Telefoondiensten

– Betaaldiensten

– Bezorgdiensten

– Belastingdienst

Mascha Verwoordt zal informatie aan derden uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Mascha Verwoordt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mascha Verwoordt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Mascha Verwoordt cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veilig internetten

Social media

Via social media buttons kun je content van de websites delen via social media. De respectievelijke social media- kanalen hebben hun eigen privacyverklaringen die je kunt vinden op hun websites.

Inhoud afkomstig van andere websites

Artikelen op de websites van Mascha Verwoordt kunnen inhoud (bijvoorbeeld links, video’s, afbeeldingen en teksten) bevatten die afkomstig is van andere websites. Bekijk voor het privacy- en cookiebeleid van die inhoud de websites waar deze inhoud vandaan komt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mascha Verwoordt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Mascha Verwoordt van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te laten sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@maschaverwoordt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Mascha Verwoordt reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mascha Verwoordt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteit persoonsgegevens

Hoe Mascha Verwoordt persoonsgegevens beveiligt

Mascha Verwoordt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@maschaverwoordt.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wijzigingen in de websites of werkwijze van Mascha Verwoordt kunnen gevolgen hebben die beschreven moeten worden in deze privacyverklaring. We adviseren je daarom deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

Scroll naar boven